Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Keur & Langela B.V.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Deze voorwaarden zijn hier te downloaden.